רישום חברה מקוון

רישום חברה מקוון – לצאת לדרך במהירות

האינטרנט מאפשר לנו לבצע פעולות רבות בקלות ובנוחות, ובמקרים רבים גם בעלות מופחתת – וזהו המצב גם כשעל הפרק רישומה של חברה חדשה. החל מתחילת שנת 2018 רישום חברה מקוון כרוך בתשלום אגרה מופחתת ובנוסף מאפשר הליך זה לצאת לדרך העסקית החדשה במהירות רבה.

מהו גובה האגרה עבור רישום חברה מקוון?

גובה האגרה עבור רישום חברה מקוון, נכון לתחילת 2018, הוא 2150 ₪. רישום חברה באופן לא מקוון כרוך בתשלום אגרה שגובהה 2614 ₪.

אילו מסמכים נדרשים כדי לרשום חברה?

בקשה לרישום חברה חדשה מוגשת לרשם החברות שבמשרד המשפטים. בנוסף לטופס הבקשה עצמה, יש להגיש לרשם תצהיר בעלי מניות ראשונים, תצהיר דירקטורים ראשונים (במקרה שמדובר על חברת יחיד, אין דירקטורים ועל כן גם אין צורך בתצהיר זה כמובן) ותקנון התאגדות.

על כל המסמכים יש להחתים עורך דין, וכמו כן חשוב מאוד שתקנון ההתאגדות יעמוד בכל הדרישות של משרד המשפטים. בפרט חובה לציין בתקנון את מטרותיה של החברה, את פרטיו של כל אחד ואחד מהבעלים של החברה (כולל כתובת), את כמות המניות שיש לכל אחד מהבעלים, ואת מידת האחריות של כל אחד מהם.

בנוסף יש להגיש לרשם החברות 3 אלטרנטיבות לשם החברה המבוקש. הסיבה לכך היא שלא כל שם ניתן לתת לחברה – ייתכן שהוא כבר שייך לחברה רשומה או שמהווה הפרה של סימני מסחר – וכדי שלא לעכב את הקמת החברה מגישים שמות חלופיים אפשריים.

הקמת חברה – דגשים נוספים

הליך רישום חברה אונליין הינו פשוט, קל ומהיר. יחד עם זאת כדאי במקביל לתת את הדעת על מספר דגשים נוספים מעבר להליך הפורמלי ההכרחי, ובפרט מומלץ לנסח הסכם מייסדים. הסכם מייסדים לא מהווה חובה מבחינת רשם החברות, אבל הוא עשוי למנוע חילוקי דעות וקונפליקטים קשים בין בעלי החברה בהמשך הדרך – כשהחובות והזכויות של כל אחד מהם מפורטים בהסכם כתוב, שמציין גם את תחומי האחריות ואת התנהלות החברה במצבים שונים, קל יותר לגשר על פערים בתפישת העולם, וכמו כן ניתן בהסכם מייסדים לקבוע מנגנוני פישור כשיש צורך בכך.